ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้(ธปท.สภต.) #ขอนำส่งสื่อเตือนภัยและความรู้ทางการเงินแก่ประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 มี.ค. 2564
2 สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล จะดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ โดยให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 ก.พ. 2564
3 #สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล #กรมสรรพสามิต #ประกาศรับสมัครบุคคล(#คนพิการ) #เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป #ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน กลุ่มงานบริการ ฝ่ายอำนวยการ ดาวน์โหลดเอกสาร
5
24 ก.พ. 2564
4 ระชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลประเกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ป ดาวน์โหลดเอกสาร
4
24 ก.พ. 2564
5 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
18
21 ม.ค. 2564
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
35
16 ธ.ค. 2563
7 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
15 พ.ย. 2563
8 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
54
30 ต.ค. 2563
9 ประชาสัมพันธ์โครงการคนละครึ่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
37
30 ต.ค. 2563
10 ท้องถิ่น​เตรียมเปิดสอบข้าราชการ​ปี63 #65ตำเเหน่ง จำนวน​ 4,157​ อัตรา
69
01 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33