ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
14 ส.ค. 2562
92 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
14 ส.ค. 2562
93 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์กองการศึกษาฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
09 ส.ค. 2562
94 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์กองสาธารณสุขฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
09 ส.ค. 2562
95 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุมพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ดาวน์โหลดเอกสาร
72
06 ส.ค. 2562
96 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
01 ส.ค. 2562
97 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน 2562 ถึง เดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
31 ก.ค. 2562
98 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถในพื้นที่สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
60
22 ก.ค. 2562
99 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์กีฬาตามโครงการสนับสนุนกีฬาให้แก่หมู่บ้าน ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
15 ก.ค. 2562
100 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
10 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37