ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.2,4,7,10 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
09 ก.ย. 2561
172 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
01 ก.ย. 2561
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค จ้างก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
30 ส.ค. 2561
174 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อสุขภาพในตำบลควนสตอ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
29 ส.ค. 2561
175 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
77
08 ส.ค. 2561
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยุและไฟฟ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
83
08 ส.ค. 2561
177 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงสนามกีฬา ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
08 ส.ค. 2561
178 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
03 ส.ค. 2561
179 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงบริเวณอาคารสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
84
24 ก.ค. 2561
180 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.โคกไทร ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
17 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37