ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
20 ก.ย. 2562
72 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายกุโบร์พรุใหญ่ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
104
18 ก.ย. 2562
73 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะปีก หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
18 ก.ย. 2562
74 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยซุนนะฮ์ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
18 ก.ย. 2562
75 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อสุขภาพในตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
18 ก.ย. 2562
76 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยหน้าร้าน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
16 ก.ย. 2562
77 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
02 ก.ย. 2562
78 ประกาศสาระสำคัญของสัญญา โครงการก่อสร้างอาคารโรงจอดรถ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
02 ก.ย. 2562
79 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ดาวน์โหลดเอกสาร
69
28 ส.ค. 2562
80 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยหน้าร้าน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
28 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37