ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศ อบต.ควนสต เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค (สำนักปลัด) จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
22 พ.ย. 2561
152 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน - ชลประทาน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
13 พ.ย. 2561
153 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วันเวลา ตรวจงานจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายตาดีกา-ท่าพรุ หมูที่ี 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
12 พ.ย. 2561
154 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
79
09 พ.ย. 2561
155 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
08 พ.ย. 2561
156 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
06 พ.ย. 2561
157 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
06 พ.ย. 2561
158 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วัน เวลาตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงบริเวณอาคารสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
78
05 พ.ย. 2561
159 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วันเวลาตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน/ขุดลอกคูระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมุ่ที่ 1-10 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
05 พ.ย. 2561
160 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
03 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37