ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 ตารางแสดงเงินงบประมาณประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Para Asphalt Concrete หมู่ที่ 7,8 เชื่อมต่อเทศบาล หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
15 พ.ค. 2562
112 ตารางแสดงเงินงบประมาณประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Para Asphalt Concrete ซอยประชาสว่าง หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
15 พ.ค. 2562
113 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
73
15 พ.ค. 2562
114 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
78
15 พ.ค. 2562
115 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตค.๖๑- เมษา ๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
88
05 พ.ค. 2562
116 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นเหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม - เมษายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
03 พ.ค. 2562
117 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
108
02 พ.ค. 2562
118 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสายรวมใจอุทิศ ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
26 เม.ย. 2562
119 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสายทางนำ ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
26 เม.ย. 2562
120 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งออก หมูที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
24 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37