ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 ก.ค. 2562
102 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
10 ก.ค. 2562
103 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 ก.ค. 2562
104 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
02 ก.ค. 2562
105 ประกาศสาระสำคัญของสัญญา โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Para Asphalt Concrete หมู่ที่ 7,8 เชื่อมต่อเทศบาล หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
52
02 ก.ค. 2562
106 ประกาศสาระสำคัญของสัญญา โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Para Asphalt Concrete ซอยประชาสว่าง หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
02 ก.ค. 2562
107 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Para Asphalt Concrete หมู่ที่ 7,8 เชื่อมต่อเทศบาล หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
12 มิ.ย. 2562
108 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Para Asphalt Concrete ซอยประชาสว่าง หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
12 มิ.ย. 2562
109 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
03 มิ.ย. 2562
110 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
24 พ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37