ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 ประกาศตรวจงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
120
01 มิ.ย. 2560
262 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการบุกเบิกถนนสายเหนือเขานุ้ย ม.4 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
01 มิ.ย. 2560
263 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการบุกเบิกถนนสายวังกระบือ ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
01 มิ.ย. 2560
264 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำลาหอย หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
23 พ.ค. 2560
265 ประกาศการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
113
19 พ.ค. 2560
266 ประกาศกำหนดราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
114
15 พ.ค. 2560
267 รายงานวงเงินงบรายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโครงการบุกเบิกถนนสายเหนือเขานุ้ย หมู่ที่ 4ประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
122
15 พ.ค. 2560
268 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
15 พ.ค. 2560
269 รายงานวงเงินงบประมารายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสายวังกระบือ หมู่ที่ 5ณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
103
15 พ.ค. 2560
270 ประกาศผลการเปิดซองจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ระยะที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
30 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37