ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 ม.ค. 2562
142 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดปลวกภายในบริเวณภายในอาคารสำนักงานที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
08 ม.ค. 2562
143 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
04 ม.ค. 2562
144 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
04 ม.ค. 2562
145 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งระบบสายไฟฟ้าแบบ 3 เฟส เข้าอาคารโรงยิมเนเซี่ยมสนามกีฬากลางอำเภอควนโดน ดาวน์โหลดเอกสาร
83
28 ธ.ค. 2561
146 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
03 ธ.ค. 2561
147 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
80
03 ธ.ค. 2561
148 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ดาวน์โหลดเอกสาร
70
28 พ.ย. 2561
149 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการบุกเบิกถนนสายตาดีกา-ท่าพรุ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
27 พ.ย. 2561
150 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบ๊ค (กองคลัง) จำนวน 1 เครื่อง ดาวน์โหลดเอกสาร
73
22 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37