ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
01 ธ.ค. 2560
242 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งออก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
27 พ.ย. 2560
243 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการบุกเบิกถนนสายดาสันอุทิศ 1 หมุ่ที 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
76
27 พ.ย. 2560
244 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
87
01 พ.ย. 2560
245 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งยาง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
20 ต.ค. 2560
246 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะเปลว หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อสายข้างมัสยิด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
87
20 ต.ค. 2560
247 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคกโหนด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
20 ต.ค. 2560
248 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้านเชื่อมต่อสายประตูลม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
20 ต.ค. 2560
249 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปากวัง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
20 ต.ค. 2560
250 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกิดใหม่ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
20 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37