ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์พรุใหญ่ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
28 ส.ค. 2562
82 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะปีก หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
28 ส.ค. 2562
83 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยซุนนะฮ์ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
28 ส.ค. 2562
84 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อสุขภาพในตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
28 ส.ค. 2562
85 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
28 ส.ค. 2562
86 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
26 ส.ค. 2562
87 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
26 ส.ค. 2562
88 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
16 ส.ค. 2562
89 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน-ชลประทาน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
14 ส.ค. 2562
90 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายพี่น้องอุทิศ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
14 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37