ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 สรุปผลการจัดซื้อจักจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
03 พ.ย. 2561
162 ประกาศราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
25 ต.ค. 2561
163 ประกาศตรวจรับงานจ้างทำอัฒจรรย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
16 ต.ค. 2561
164 ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำมัสยิดตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
12 ต.ค. 2561
165 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
93
01 ต.ค. 2561
166 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
89
01 ต.ค. 2561
167 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนน/ขุดลอกคูระบายน้ำภายในตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
21 ก.ย. 2561
168 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดจ้างทำอัฒจรรย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
21 ก.ย. 2561
169 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน/ขุดลอกคูระบายน้ำ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
12 ก.ย. 2561
170 ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างทำอัฒจรรย์ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
12 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37