ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วัน เวลาตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งแพ ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
01 มิ.ย. 2561
192 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วันเวลา ตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งอินตีเชื่อมต่อวังพะเนียต หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
25 พ.ค. 2561
193 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจงานจ้าง โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์พรุใหญ่ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
25 พ.ค. 2561
194 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เก็บเอกสาร จำนวน - ตัว) ดาวน์โหลดเอกสาร
86
21 พ.ค. 2561
195 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วันเวลา ตรวจงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายริมควน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
11 พ.ค. 2561
196 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วันเวลา ตรวจงานจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายหมันเส็นอุทิศ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
11 พ.ค. 2561
197 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
04 พ.ค. 2561
198 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจงานจ้าง โครงการบุกเบิกสายนาปลักเตย ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
02 พ.ค. 2561
199 ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
81
20 เม.ย. 2561
200 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกสายนาปลักเตย หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
05 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37