ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน พศจิกายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
54
03 ธ.ค. 2562
62 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางเข้าสนามกีฬา หมู่ที่ 4 และภายในสนามกีฬา หมู่ที่4 ดาวน์โหลดเอกสาร
130
22 พ.ย. 2562
63 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
62
03 พ.ย. 2562
64 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
122
24 ต.ค. 2562
65 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
24 ต.ค. 2562
66 ประกาศสาระสำคัญของสัญญา โครงการปรับปรุงสนามกีฬาเพื่อสุขภาพในตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
59
18 ต.ค. 2562
67 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4(เดือน กรกฎาคม ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
61
17 ต.ค. 2562
68 ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
55
15 ต.ค. 2562
69 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
65
04 ต.ค. 2562
70 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
03 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37