ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายโคกยาร่วง - ชลประทาน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
23 เม.ย. 2562
122 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายประตูวังพะเนียต หมูที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
23 เม.ย. 2562
123 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ยกเลิกการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
11 เม.ย. 2562
124 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๓ รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
10 เม.ย. 2562
125 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนงานการซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
05 เม.ย. 2562
126 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
02 เม.ย. 2562
127 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายประตูวังพะเนียต หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
28 มี.ค. 2562
128 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายโคกยาร่วง-ชลประทาน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
27 มี.ค. 2562
129 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายรวมใจอุทิศ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
27 มี.ค. 2562
130 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายซอยทางนำ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
75
27 มี.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37