ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะเปลว หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อสายข้างมัสยิด ดาวน์โหลดเอกสาร
73
02 มิ.ย. 2563
22 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กชลประทาน หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
02 มิ.ย. 2563
23 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กควนนุ้ย หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
02 มิ.ย. 2563
24 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-เปลวใหญ่ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
59
02 มิ.ย. 2563
25 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยขนมจีน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
02 มิ.ย. 2563
26 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขานุ้ย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
02 มิ.ย. 2563
27 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยวังกระบือ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
02 มิ.ย. 2563
28 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุง ต่อเติม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
15 พ.ค. 2563
29 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
07 พ.ค. 2563
30 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอยเหนือเขานุ้ย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
29 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37