ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
71
09 ก.ค. 2561
182 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผุู้ชนะกาเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยยะแบบอัดท้าย โดยวิธีคัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
85
03 ก.ค. 2561
183 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
69
02 ก.ค. 2561
184 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาางงานก่อสร้าโครกงารปรับปรุงบริเวณอาคารสำนักงาน หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
20 มิ.ย. 2561
185 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจงานจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายเหนือควนเชื่อมต่อซอยซูการ์ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
63
11 มิ.ย. 2561
186 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจงานจ้าง โครงการบุกเบิกสายรวมใจอุทิศ ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
11 มิ.ย. 2561
187 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
02 มิ.ย. 2561
188 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วันเ เวลาตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน - ชลประทาน ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
01 มิ.ย. 2561
189 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วัน เวลาตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมณีหยัน ม.8 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
01 มิ.ย. 2561
190 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วัน เวลาตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำลาหอย ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
01 มิ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37