ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
02 ต.ค. 2563
12 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วันเวลา ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน-เกาะโท ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
18 ส.ค. 2563
13 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
29 ก.ค. 2563
14 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ชลประทาน หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
15 ก.ค. 2563
15 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายควนนุ้ย หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
09 ก.ค. 2563
16 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-เปลวใหญ่ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
86
08 ก.ค. 2563
17 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังกระบือ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
03 ก.ค. 2563
18 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขานุ้ย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
03 ก.ค. 2563
19 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเกาะเปลว หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อสายข้างมัสยิด ดาวน์โหลดเอกสาร
82
03 ก.ค. 2563
20 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยขนมจีน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
03 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37