ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายริมควน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
27 เม.ย. 2563
32 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน - เกาะโท หมู่ที่ 9 บ้านควนไสน ดาวน์โหลดเอกสาร
79
21 เม.ย. 2563
33 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายหน้าถ้ำ หมู่ที่ 3 บ้านควนยาหา ตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
95
21 เม.ย. 2563
34 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
06 เม.ย. 2563
35 สรุปลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน ( ตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
04 เม.ย. 2563
36 สรุปสถิติผู้มาใช้บริการ ประจำปี๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
03 เม.ย. 2563
37 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนกระบะบรรทุกขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
72
31 มี.ค. 2563
38 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายริมควน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
85
30 มี.ค. 2563
39 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายซอยเหนือเขานุ้ย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
74
30 มี.ค. 2563
40 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
55
27 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37