ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ (ระยะที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
115
17 มี.ค. 2560
272 ประกาศราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
119
10 มี.ค. 2560
273 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล (ระยะที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
131
10 มี.ค. 2560
274 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการการก่อสร้างอาคารทีทำการ อบต.ควนสตอ ระยะที่ 2 งวดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
06 มี.ค. 2560
275 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการการก่อสร้างอาคารทีทำการ อบต.ควนสตอ ระยะที่ 2 งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
110
23 ก.พ. 2560
276 ประกาศตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
115
21 ก.พ. 2560
277 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
03 ก.พ. 2560
278 ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมณีหยัน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
03 ก.พ. 2560
279 ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-กลางบ้าน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
02 ก.พ. 2560
280 ประกาศผลการเปิดซองเสนอราคาโครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำลาหอย หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
02 ก.พ. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37