ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
211 ประกาศ อบต. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกไทร หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
05 เม.ย. 2561
212 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
150
03 เม.ย. 2561
213 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วัน เวลาตรวจงานจ้าง โครงการบุกเบิกถนนสายดาสันอุทิศ 1 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
12 มี.ค. 2561
214 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วันเวลา ตรวจงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายทุ่งออก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
12 มี.ค. 2561
215 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
02 มี.ค. 2561
216 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
02 ก.พ. 2561
217 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการบุกเบิกถนนริมควน หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
31 ม.ค. 2561
218 ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งอินตีเชื่อมต่อสายวังพะเนียต หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
31 ม.ค. 2561
219 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถ้ำลาหอย หมู่ที 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
31 ม.ค. 2561
220 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณี่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยมณีหยัน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
31 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| 22 |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37