ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
231 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกิดใหม่ ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
22 ม.ค. 2561
232 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลอาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน 12 รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
67
16 ม.ค. 2561
233 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้นะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายตาดีกา-ท่าพรุ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
08 ม.ค. 2561
234 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายดาสันอุิทศ 1 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
08 ม.ค. 2561
235 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
03 ม.ค. 2561
236 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากวัง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
06 ธ.ค. 2560
237 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกลางบ้าน - เชื่อมต่อประตูลม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
04 ธ.ค. 2560
238 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งยาง หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
04 ธ.ค. 2560
239 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกโหนด หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
04 ธ.ค. 2560
240 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเกาะเปลวาเชื่อมต่อข้างมัสยิด หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
04 ธ.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| 24 |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37