ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายุทุ่งออก หมู่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
26 มี.ค. 2562
132 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายทุุ่งออก หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
25 มี.ค. 2562
133 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
11 มี.ค. 2562
134 ประกาศสาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อรถบรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
47
07 มี.ค. 2562
135 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
04 มี.ค. 2562
136 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับพื้นที่บนถนนทางเข้าและถนนโดยรอบสระน้ำวังตาหงา ดาวน์โหลดเอกสาร
74
26 ก.พ. 2562
137 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
71
22 ก.พ. 2562
138 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
07 ก.พ. 2562
139 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
05 ก.พ. 2562
140 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
78
22 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37