ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเย็บหน้ากากอนามัย โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
27 มี.ค. 2563
42 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ดซื้ออุปกรร์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
26 มี.ค. 2563
43 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำหน้ากากอนามัย โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
24 มี.ค. 2563
44 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก สายหน้าถ้ำ หมู่ที่ 3 บ้านควนยาหวา ดาวน์โหลดเอกสาร
61
20 มี.ค. 2563
45 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน - เกาะโท หมู่ที่ 9 บ้านควนยาหวา ดาวน์โหลดเอกสาร
64
20 มี.ค. 2563
46 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย โครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันโคโรนา (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
52
16 มี.ค. 2563
47 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ขนาด A3 (กองช่าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
09 มี.ค. 2563
48 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ (สำนักปลัด) ดาวน์โหลดเอกสาร
62
09 มี.ค. 2563
49 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
50
06 มี.ค. 2563
50 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถโดยสารปรับอากาศไม่จำทาง 2 ชั้น จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
83
17 ก.พ. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37