ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในตำบลควนสตอ หมู่ที่ 1 - หมูู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
20 ต.ค. 2560
252 แผนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
01 ต.ค. 2560
253 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬากลางอำเภอควนโดน ดาวน์โหลดเอกสาร
139
03 ส.ค. 2560
254 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬากลางอำเภอควนโดน หมู่ที่ 4 ตำบลควนสตอ โดยวิธีพิเศษ ดาวน์โหลดเอกสาร
130
21 ก.ค. 2560
255 รายงานวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬากลางอำเภอควนโดน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
12 ก.ค. 2560
256 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬากลางอำเภอควนโดน หมู่ที่ 4 ตำบลควนสตอ ดาวน์โหลดเอกสาร
132
11 ก.ค. 2560
257 ประกาศกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นที่สนามกีฬากลางอำเภอควนโดน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
105
11 ก.ค. 2560
258 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายวังกระบือ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
90
05 ก.ค. 2560
259 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายเหนือเขานุ้ย หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
05 ก.ค. 2560
260 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ระยะที่ 3 งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
07 มิ.ย. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37