ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายซอยมิตรภาพ หมู่ที่ 10 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
3
14 มิ.ย. 2565
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายประชาสว่าง หมู่ที่ 10 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล ดาวน์โหลดเอกสาร
3
14 มิ.ย. 2565
3 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายซอยดาหมาด หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
13 มิ.ย. 2565
4 ประกาศราคากลาง อบต.บ้านควน โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองตายเหนือ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
88
11 พ.ค. 2565
5 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือน มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
07 เม.ย. 2565
6 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
56
05 เม.ย. 2565
7 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 6 เดือน ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 เม.ย. 2565
8 ประกาศ อบต.ควสตอ เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจงานจ้าง โครงการต่อเติม ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 งวดที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
24 มี.ค. 2565
9 ประกาศ อบต. เรื่อง กำหนด วัน เวลา ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างกำแพงรอบอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนสอต ดาวน์โหลดเอกสาร
35
23 มี.ค. 2565
10 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
03 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45