ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วันเวลา ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็กสายกลางบ้าน-เกาะโท ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
18 ส.ค. 2563
2 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
29 ก.ค. 2563
3 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ชลประทาน หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
15 ก.ค. 2563
4 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายควนนุ้ย หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
09 ก.ค. 2563
5 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-เปลวใหญ่ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
08 ก.ค. 2563
6 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยวังกระบือ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
03 ก.ค. 2563
7 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขานุ้ย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
03 ก.ค. 2563
8 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเกาะเปลว หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อสายข้างมัสยิด ดาวน์โหลดเอกสาร
43
03 ก.ค. 2563
9 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอยขนมจีน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
03 ก.ค. 2563
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเกาะเปลว หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อสายข้างมัสยิด ดาวน์โหลดเอกสาร
37
02 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36