ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหมู่ที่ 5 - หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
10 ก.ย. 2564
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างป้ายอาคารสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
16
30 ส.ค. 2564
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการต่อเติม ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
30 ส.ค. 2564
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
22
30 ส.ค. 2564
5 ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญาจัดซื้อหมึกพิมพ์และดรัมหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ OKI ดาวน์โหลดเอกสาร
24
24 ส.ค. 2564
6 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง กำหนด วันเวลา ตรวจงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายท่าห้วย หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
11 ส.ค. 2564
7 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
45
29 ก.ค. 2564
8 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
32
08 ก.ค. 2564
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดาแลหมัน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
24 มิ.ย. 2564
10 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-เปลวใหญ่ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
24 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42