ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยซุนนะฮ์ หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
18 ก.พ. 2564
2 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมายาสัน หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
18 ก.พ. 2564
3 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
15 ก.พ. 2564
4 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภฺมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.05 เมตร งานอาคารศาลากล ดาวน์โหลดเอกสาร
5
11 ก.พ. 2564
5 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
05 ก.พ. 2564
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำวังตาหงา หมู่ที่ 5 โดยก่อสร้างถนนถาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 5 เมตร ยาว 1,860 เมตร หนา 0.05 เมตร งานอาคาร ดาวน์โหลดเอกสาร
17
18 ม.ค. 2564
7 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง จ้างซ่อมแซมและเคลื่อนย้ายกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
14 ม.ค. 2564
8 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือน ตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
11 ม.ค. 2564
9 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
05 ม.ค. 2564
10 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการถมดินปรับพื้นที่สำนักงาน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
22 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38