ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2564 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
29 ก.ค. 2564
2 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มิถุนายน 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
08 ก.ค. 2564
3 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดาแลหมัน หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
24 มิ.ย. 2564
4 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชลประทาน-เปลวใหญ่ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 มิ.ย. 2564
5 ประกาศ อบต.ควนสตอ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมณีหยัน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
23 มิ.ย. 2564
6 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งแพ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
22 มิ.ย. 2564
7 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทางนำ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 มิ.ย. 2564
8 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะเปลว หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อสายข้างมัสยิด ดาวน์โหลดเอกสาร
19
22 มิ.ย. 2564
9 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเขานุ้ย หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
22 มิ.ย. 2564
10 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน พฤษภาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
07 มิ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41